Aktualności

Bądź na bieżąco z nowinkami
w naszej szkole

Maciej Lechowicz

Absolwent Wydziału Geografii Uniwersytetu Warszawskiego i tam też uzyskał tytuł doktora nauk o Ziemi. Cała dotychczasowa kariera zawodowa związana była z oświatą i nauczaniem geografii. Jest współautorem podręczników i poradników metodycznych do nauczania geografii w szkole podstawowej (WSiP) i gimnazjum (cykl Bliżej Geografii WSiP). Do zeszłego roku był jurorem Olimpiady Geograficznej, m.in. recenzując                 i oceniając prace uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Obecnie jako opiekun takich prac zrezygnował z uczestnictwa w pracach komitetu Olimpiady Geograficznej.
Nieustannie zauroczoną Polską, nieznaną i zaskakującą, niestety często znikającą pod wpływem zmieniającego się świata. Interesuje się historią, starymi filmami, grami strategicznymi.
Najważniejszy jest dla niego dobry humor i wzajemny szacunek.

BAT-MED