Aktualności

Bądź na bieżąco z nowinkami
w naszej szkole

Dzień Tolerancji

13-17.11.2023r. w naszej szkole obchodziliśmy Tydzień Tolerancji, który stał się okazją do refleksji nad własną postawą w odniesieniu do innych osób – kolegów, koleżanek.
      W tym czasie zostały przeprowadzone zajęcia na temat tolerancji, czym jest, jak ją rozumiemy, w jaki sposób ją okazujemy, czy też do czego doprowadza brak tolerancji. Głównym celem było kształtowanie u uczniów postawy tolerancji, akceptacji i wyrozumiałości dla odmiennych zachowań innych ludzi.

      Uczniowie i nauczyciele przyszli do szkoły w strojach koloru żółtego/zielonego, ponieważ symbolizuje on życzliwość i tolerancję. Każda klasa wykonała plakaty oraz ozdobiła drzwi wejściowe do swojej sali cytatami nt. tolerancji. Na korytarzach szkoły pojawiły się drzewka tolerancji a na listkach wypisano przejawy tolerancji wobec drugiego człowieka. Dzień umilił tekst piosenki S. Soyki „Tolerancja”, który miał pomóc uczniom w wyjaśnieniu słowa tolerancja.

      Mamy nadzieję, że wszystkie działania, które w tym dniu towarzyszyły społeczności szkolnej, pogłębiły wiedzę na temat tolerancji, stały się refleksją nad postawami wobec innych osób, uwrażliwiły na potrzeby innych oraz nauczyły patrzeć na drugiego człowieka z wyrozumiałością.

BAT-MED