Aktualności

Bądź na bieżąco z nowinkami
w naszej szkole

Ewa Lasota

Uważam, że nauka języka przynosi rezultaty jeśli łączymy ją z przyjemnością, stąd moje liczne działania mające na celu zachęcić uczniów do poznawania języka i posługiwania się nim na co dzień. Organizuję wyjazdy zagraniczne, warsztaty językowe, prowadzę koło języka angielskiego ( w razie potrzeby zajęcia wyrównawcze), prowadzę kółko teatralne, w którym wystawiamy sztuki w języku angielskim, przygotowuję uczniów do konkursów zewnętrznych oraz organizuję konkursy wewnętrzne. W swojej pracy korzystam z narzędzi multimedialnych , a także tradycyjnych środków dydaktycznych. Przygotowuję uczniów do matury oraz egzaminów zewnętrznych

BAT-MED