NASZE LICEUM DOŁĄCZYŁO DO PROGRAMU WSPARCIA SZKÓŁ Cambridge Assessment English

 

 

Szanowni Państwo,

W sprawie rekrutacji prosimy o indywidualne, telefoniczne umawianie spotkań. Tel 501 111 202

 

School View

Telefony zaufania w sytuacji kryzysu

CZYTAJ WIĘCEJ

Ubezpiecza nas Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group

CZYTAJ WIĘCEJ

Opiekuje się nami poradnia Izyss…

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna IZYSS  będzie obejmowała pomocą psychologiczno- pedagogiczną Państwa dzieci na miejscu w Liceum.

Specjaliści będą przeprowadzać konsultacje/rozmowy z dziećmi, które będą potrzebowały wsparcia psychologicznego. W pierwszej kolejności zostaną objęte pomocą dzieci, które posiadają opinię. Będziemy wspierać dzieci u których będą występowały trudności: wychowawcze, emocjonalne, społeczne.

Specjaliści będą również zapraszać Rodziców na konsultacje w celu omówienia  zaobserwowanych trudności u dzieci. Następnie będziemy udzielać wskazówek do dalszej pomocy, ewentualnej diagnozy poza placówką.

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Dyrektor Poradni

mgr Aneta Bednarczyk-Oleba

.
.
.
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące ma uprawnienie szkoły publicznej, na podstawie Decyzji Starosty Piaseczyńskiego, Decyzja Nr 6 NU/18 w sprawie nadania szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

Zgodnie z decyzją Kuratorium i Starosty Piaseczyńskiego świadectwa ukończenia szkoły uznaje się za równorzędne ze świadectwami odpowiedniego typu szkoły publicznej.
Zaświadczenie nr 7 N/18 o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Szkoła, którą
tworzą ludzie

 

  • Rozwijamy pasję
  • Dbamy o wykształcenie
  • Motywujemy
  • Inspirujemy
  • Wymagamy
  • Wyróżniamy
  • Wspieramy!

Z nami nauczysz się języka obcego

Czytaj więcej