Rekrutacja na rok 2019/2020

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem termin ostatecznego zgłoszenia na test Diagnozujący został przesunięty

do 31 stycznia 2019 r.

Wypełniony formularz ( do pobrania na stronie w zakładce poniżej ) należy przesłać na adres niepubliczne@lo-jozefoslaw.pl.

 

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące ma uprawnienie szkoły publicznej, na podstawie Decyzji Starosty Piaseczyńskiego, Decyzja Nr 6 NU/18 w sprawie nadania szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.
Zgodnie z decyzją Kuratorium i Starosty Piaseczyńskiego świadectwa ukończenia szkoły uznaje się za równorzędne ze świadectwami odpowiedniego typu szkoły publicznej.
Zaświadczenie nr 7 N/18 o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Szkoła, którą
tworzą ludzie

 

  • Rozwijamy pasję
  • Dbamy o wykształcenie
  • Motywujemy
  • Inspirujemy
  • Wymagamy
  • Wyróżniamy
  • Wspieramy!

Z nami nauczysz się języka obcego

Czytaj więcej